Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente
van Papendrecht e.o. (Dordrecht en Wijngaarden).

Maatregelen n.a.v. het coronavirus
De kerkdiensten zullen tot nader order alleen nog plaatsvinden in aanwezigheid van de ouderling van dienst, een diaken, de organist, de koster en de gastpredikant. Meeluisteren van de kerkdiensten is mogelijk via https://kerkfoon.nl/hhgpapendrecht
Daarnaast zullen we de kerkdiensten met beeld en geluid uitzenden via ons YouTube kanaal (https://www.youtube.com/channel/UCNkXWnf8sp0ACC84Op7_J6w). De kwaliteit van het beeld en geluid is niet optimaal, maar voor een tijdelijke oplossing voldoende. Indien blijkt dat deze livestream storingen geeft of volledige uitvalt, dan adviseren wij u om mee te luisteren via Kerkfoon.

Voor de aanvang van de diensten verwijzen wij u naar 'Zondagse erediensten' onder het kopje kerkdiensten.
Tevens kunt u op die pagina vinden welke voorganger bij ons voorgaat.

De Hersteld Hervormde Gemeente van Papendrecht e.o. maakt deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk. Voor meer informatie, verwijzen wij u naar de website van de landelijke organisatie: klik hier.
De gemeente is ingedeeld bij de Classis West. De classicale vergadering is de eerste bredere kerkelijke vergadering binnen de Hersteld Hervormde Kerk na de kerkenraad. De kerkenraad wordt in de Classicale vergaderingen vertegenwoordigd door twee ambtsdragers. De Classis vaardigt vertegenwoordigers af naar de Generale Synode.

Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 SamuĂ«l 7 : 12