Het doel van de vereniging is verdieping van de geestelijke en de verstandelijke kennis en de inzichten in de Bijbel, de drie formulieren van Enigheid en de Kerkgeschiedenis. Daarnaast de opbouw van het persoonlijke en gemeenteleven ten nutte van onze naaste en tot uitbreiding van het Koninkrijk van God.


In het bestuur hebben zitting:

Mw. P.C.C. Kooy-Kaars  (voorzitter)                 Tel. 078-6158559
Mw. S.T. Korevaar          (secretaris)                Tel. 06-10312236
Mw. A. Dekker-Kornet     (penningmeester)       Tel. 0184-417205


Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 SamuĂ«l 7 : 12