Organisten:


De organisten die de (ere)diensten begeleiden op het orgel zijn:

Dhr. L. Knöps, tel:   078-6157133
Dhr. C.D. Koolwaay, tel:  078-6413658
Mw. P.C.C. Kooy-Kaars, tel:  078-6158559
Dhr. E.A. van der Wulp, tel:  078-8795667


Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 Samuël 7 : 12