Het doel van de vereniging is verdieping van de geestelijke- en de verstandelijke kennis en de inzichten in de Bijbel, de drie formulieren van Enigheid en de Kerkgeschiedenis. Daarnaast de opbouw van het persoonlijke- en gemeenteleven ten nutte van onze naaste en tot uitbreiding van het Koninkrijk van God.

De mannenvereniging vergadert in het winterseizoen elke drie weken.


In het bestuur hebben zitting:

Dhr. J. de Bruin  (voorzitter)             Tel. 06-33705601
Dhr. D. Dekker   (secretaris)            Tel. 078-7501813
vacature (penningmeester)  


Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 SamuĂ«l 7 : 12