Kerkenraad


Predikant:                              Vacant.

Bijstand in het pastoraat:       Ds. C.M. Visser
                                               Koningin Wilhelminalaan 19
                                               3372 AA  Hardinxveld-Giessendam
                                               Tel. 0184-613107
                                               E-mail: ds.c.m.visser@kliksafe.nl

Ouderlingen:                         Dhr. W.P. Kooy, tel. 078-6158559  (scriba)
                                              Dhr. J.C. van Os, tel. 078-6410164

Diakenen:                              Dhr. M. Rijsdijk, tel. 0180-410770
                                              Dhr. C.G. Kamerman, tel. 078-6153001
                                              Dhr. M. Vink, tel. 078-6410851

Preekregelaar.                      Dhr. J.C. van Os, tel. 078-6410164
                                               E-mail: johan@fruithandelvanos.nl

Het volledig postadres van de scriba is:
Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht
Tav. Ouderling W.P. Kooy, Hooftlaan 133, 3351 EM PapendrechtDiaconie   

De diakenen zijn in hoofdzaak geroepen tot de dienst van de barmhartigheid. Naast het voorzien in de nood van personen en gezinnen wordt de dienst van de barmhartigheid in praktijk gebracht door vertegenwoordiging bij diverse zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld het Diaconaal Maatschappelijk Werk te Sliedrecht. Verder zorgen zij voor het bijeen brengen van de benodigde gelden voor het uitoefenen van het diaconaat binnen de eigen gemeente en verder weg. Ook doen zij dienst aan de tafel des HEERE tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.

De taak verdeling binnen het college is:

Diaken M. Vink, (voorzitter)
Diaken M. Rijsdijk, (secretaris)
Diaken C.G. Kamerman, (penningmeester)

Het volledig postadres van de diaconie is:
Diaconie der Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht
t.a.v. diaken M. Rijsdijk, Oranjestraat 217, 2983 HR  Ridderkerk.

Het bankrekeningnummer van de diaconie:
NL23 RABO 0108 3425 30 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht.

De ANBI-voorwaarden voor de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht vind u hier
Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 SamuĂ«l 7 : 12