Wat wij belijden.


De grondslag van de gemeente is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens de zogenaamde Statenvertaling en de drie formulieren van Enigheid.
Door de gemeente wordt de Statenvertaling gebruikt, die verscheen op 17 september 1637. Het is de eerste Bijbelvertaling direct vertaald vanuit de grondtekst. De synode Dordrecht (1618-1619) had de beslissing genomen deze vertaling te laten maken en bijna twintig jaar later is zij daadwerkelijk verschenen bij Paulus Aertsz van Ravensteyn te Leiden. Deze vertaling is later door de Gereformeerde Bijbelstichting opnieuw uitgegeven.
 
De drie formulieren van Enigheid zijn;
De Heidelberger Catechismus. (uitgave 1563)
De Nederlandse Geloofsbelijdenis  opgesteld door Guido de Bres in 1561
De Dordtse Leerregels, opgesteld door de Synode van Dordrecht in 1618-1619. Deze worden ook wel genoemd de “vijf artikelen tegen de Remonstranten”

Psalmen.
Tijdens de diensten wordt gebruik gemaakt van de Psalmberijming uit 1773.

Orde van dienst.
Begonnen wordt met het zingen van een Psalm (voorzang).
Votum en groet
Zingen
Lezen van de Tien Geboden (Zondagmorgen) of Twaalf Artikelen (Zondagmiddag)
Zingen
Lezen van een Schriftgedeelte uit de Bijbel
Gebed
Zingen (onderwijl wordt er gecollecteerd)
Preek
Zingen
Dankgebed
Zingen
Zegen
Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 Samuël 7 : 12