Historie kerkgebouw.


Gebouw en architectuur.

Het kerkgebouw, zoals dit tot op dit moment staat, is gebouwd in 1923 en ontworpen als een zaalkerk door de Architect H.P.J. de Vries.
De kerk is gebouwd in de traditionalistische stijl. Deze bouwstijl kwam in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw tot bloei. Een typerend gebruik van materialen in deze tijd was hout en baksteen en schuine daken. In deze stijl bepaald niet de vorm van het gebouw de functie, maar de bestemming.
Bouwkundig heeft het kerkgebouw aan de Veerdam te Papendrecht overeenkomsten met de Bedevaartkerk uit Brielle. De kerk uit Brielle heeft een verlaagd portaal, daar tegenover staat dat de kerk aan de Veerdam een verlaagd achterkant heeft in exact de zelfde bouwstijl.
In de loop van de tijd zijn er wat aanpassing gedaan aan het gebouw, zo is er een nieuwe entree aan gebouw. De klokkenstoel die op de punt van de voorkant heeft gestaan is van het pand afgehaald en verplaatst naar de openbare begraafplaats te Papendrecht.
Bij de bouw in 1923 heeft de kerk als eerste naam O.L.V. Onbevlekt ontvangen kerk gekregen, dit heeft geduurd tot 1965. In 1967 werd het pand overgenomen door de Jehova’s getuigen. In de zomer van 2008 heeft de plaatselijk Hersteld Hervormde Gemeente het kerkgebouw overgekocht en heeft dit officieel in gebruik genomen per 25 november 2008. In deze dienst ging Ds. C.M. Visser uit Hardinxveld-Giessendam voor die toen consulent was.  
Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 Samuël 7 : 12