Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente
van Papendrecht e.o. (Dordrecht en Wijngaarden).

Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten te bezoeken. Het kerkgebouw staat aan de Veerdam 10 3351 AK te Papendrecht.
Voor de aanvang van de diensten verwijzen wij u naar 'Zondagse erediensten' onder het kopje kerkdiensten.
Tevens kunt u op die pagina vinden welke voorganger bij ons voorgaat.

De Hersteld Hervormde Gemeente van Papendrecht e.o. maakt deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk. Voor meer informatie, verwijzen wij u naar de website van de landelijke organisatie: klik hier.
De gemeente is ingedeeld bij de Classis West. De classicale vergadering is de eerste bredere kerkelijke vergadering binnen de Hersteld Hervormde Kerk na de kerkenraad. De kerkenraad wordt in de Classicale vergaderingen vertegenwoordigd door twee ambtsdragers. De Classis vaardigt vertegenwoordigers af naar de Generale Synode.

Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 SamuĂ«l 7 : 12