Historie gemeente.


Na de droevige scheuring in 2004, is de Hersteld Hervormde Gemeente te Papendrecht haar eigen weg gegaan. Op 1 mei 2004 is men begonnen met de zondagse eredienst te houden in het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Kerk aan de Noordersingel in Papendrecht. De diensten zijn hier gehouden tot medio 2006.
Daarna was er de gelegenheid om de grote zaal te huren van het “Denksportcentrum” te Papendrecht. Ondanks het groot verschil in cultuur, heeft het nooit enig probleem opgeleverd om hier de zondagse eredienst te houden. Van het bestuur van het genoemd zalencomplex is altijd een volledige medewerking gekregen, ook voor eventuele weekdiensten zoals bid- en dankdagen te houden.
Toch groeide de wens van de gemeente steeds meer, om tot een eigen kerkgebouw te komen. Na veel vergaderen, kwam er via tussenkomst van de plaatselijke overheid twee optie vrij. Een daarvan was het pand aan de Veerdam 10 te Papendrecht. Dit was in gebruik geweest door de Jehova’s getuigen. Na een gehouden ledenvergadering in april 2008 is toen besloten om over te gaan tot de koop van dit pand. De gehele zomermaanden in 2008, is toen door veel leden van kerk het pand in eigenbeheer opgeknapt. Op dinsdag 25 november 2008 is in een dienst, waar Ds. C.M. Visser uit Hardinxveld-Giessendam in voorging, het kerkgebouw in gebruik genomen. Het kerkgebouw heeft vanaf toen de naam “Eben Haëzer” gekregen.
Vanaf het begin heeft Ds. C.M. Visser uit Hardinxveld-Giessendam het pastoraat verzorgd tot september 2009. Op 1 september 2009 heeft Ds. K. Veldman het pastoraat overgenomen en verzorgde ook de zondagmiddagdiensten, tevens was hij voorzitter van de kerkenraad. Dit werk heeft Ds. K. Veldman gedaan tot en met april 2012.
Met ingang van 1 mei 2012 heeft Ds. J.G. Blom uit Kesteren het pastoraat overgenomen. Dit werk heeft hij verricht tot en met augustus 2016.
Vanaf september 2016 wordt bijstand in het pastoraat verleend door Ds. C.M. Visser.

 
      
Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 Samuël 7 : 12