De jeugdvereniging “de Wegbereider” heeft als doel:
- De bestudering van de Heilige Schrift en alles wat op Gods Koninkrijk betrekking 
  heeft om zo, onder de zegen des Heere, het heil van haar leden te bevorderen.
- De bestudering van de Bijbelse beginselen en de toepassing daarvan op de
  terreinen van kerk, maatschappij en persoonlijk leven;
- De onderlinge band tussen de jeugd van de gemeente te versterken.

De jeugdvereniging “de Wegbereider” is bedoeld voor jongeren van de gemeente in de leeftijd van 16 jaar en ouder. De jeugdvereniging vergadert in het winterseizoen elke drie weken op zondagavond.

Contactpersoon is:

Dhr. E.A. van der Wulp
Douwes Dekkerlaan    4
3351 CJ  Papendrecht
Tel. 0788795667

Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 Samuël 7 : 12