De kinderclub heeft als doel om kinderen van 6 tot 12 jaar bekend te maken met de inhoud van Gods Woord en de onderlinge band tussen kinderen van de gemeente te versterken. Een gedeelte van de avond bestaat uit het lezen uit de Bijbel, een vertelling uit de Bijbel en/of een Bijbelstudie. Daarnaast zullen er in het andere gedeelte van de avond verschillende activiteiten gedaan worden, zoals knutselen, tekenen, spelletjes en dergelijke. Tijdens het winterseizoen is de frequentie om de twee weken.

Contactpersoon is:
Dhr. C.G. Kamerman
De Schans 9
3351 RV  Papendrecht
tel. 078-6153001
E-mail: familiekamerman@ampass.nl

Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 Samuël 7 : 12