De Jeugdvereniging “Jonathan” heeft als doel.
- De bestudering van de Heilige Schrift en alles wat op Gods Koninkrijk betrekking heeft om zo, onder de zegen des Heeren, het heil van haar leden te bevorderen;
- De bestudering ban de Bijbelse beginselen en de toepassing daarvan op de terreinen van kerk, maatschappij en persoonlijk leven.
- De onderlinge band tussen de jeugd van de gemeente te versterken.

De jeugdvereniging “Jonathan” is bedoeld voor jongeren van de gemeente in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Het lidmaatschap kan beginnen in het kalenderjaar waarin men de leeftijd van 12 jaar bereikt en eindigt wanneer de 16 jarige leeftijd wordt bereikt (of wanneer het aantal leden dit toelaat, op het einde van het verenigingsseizoen waarin de 16-jarige leeftijd wordt bereikt).

De jeugdvereniging vergadert tijdens het winterseizoen elke 3 weken op zondagavond. Daarnaast worden regelmatig andere activiteiten voor de leden georganiseerd.


Contactpersoon is:

Dhr. C.G. Kamerman
De Schans 9
3351 RV  Papendrecht
tel. 078-6153001
email: familiekamerman@ampass.nl

Hersteld Hervormde
Gemeente Papendrecht e.o.
Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haezer: en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.                  1 Samuël 7 : 12